The Future

Budući razvoj

Nedavno objavljena studija pokazuje da ‘stimulacijom’ grafenom (material koji se sastoji od jednog jedinog sloja atoma ugljenika) možemo selektivno da ubijemo ćelije raka ne oštećujući zdrave ćelije. U tom pogledu, fuleren, koji predstavlja 3D model grafena, poseduje iste električne osobine, a takođe i prenosi informacije vezane za simetriju, koje mogu biti dodatno korisne za ćelije.

Naučnici sa Univerziteta Kalifornija znali su da grafen može da pretvori svetlost u elektricitet i pitali su se da li taj elektricitet ima sposobnost da stimuliše ljudske ćelije. Grafen je izuzetno osetljiv na svetlost (1.000 puta više od klasičnih digitalnih foto-aparata i smart telefona) i nakon serije eksperimenata sa svetlošću različitog intenziteta, Aleks Savčenko (Alex Savchenko) i njegov tim su otkrili da ćelije zaista mogu da se stimulišu optičkom stimulacijom grafenom.

Otkriće da grafen ima sposobnost da uništi kancerogene ćelije bez oštećenja okolnih zdravih ćelija, može se pokazati revolucionarnim. Električni potencijal u mirovanju (ERP) kancerogenih ćelija obično je niži nego kod zdravih ćelija, što znači da je potrebna mnogo manja električna stimulacija da bi se jonski kanali otvorili i da bi dovoljno dugo ostali otvoreni kako da bi smrtonosni joni uništili ove ćelije.

Tesla LIGHTWEAR SLOJEVI